Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:zpsmlconfig

ZPSMLConfig - Nástroj pro konfiguraci multilicenčních instalací

ZPSMLConfig je doplněk programu Zoner Photo Studio verze 12 a vyšší určený pro správce sítí. Umožňuje automatizovaně vkládat licenční číslo a nastavovat některé přepínače vhodné zejména v podnikovém prostředí.

Odkaz na stažení

Požadavky

Tento program vyžaduje zápisová práva do adresáře, ve kterém je nainstalováno ZPS! Tento přístup je tedy nutné zajistit, jinak program selže.

Volby fungující od ZPS12 sestavení 1:

 • Nastavit licenční číslo

Volby fungující od ZPS13 sestavení 2:

 • Povolit aktualizace
 • Povolit automatické aktualizace
 • Povolit zprávy
 • Povolit průvodce prvním spuštěním

Volby fungující od ZPS14 sestavení 1:

 • Povolit Zoner účet / Zonerama
 • Volbu pro průvodce prvním spuštěním nahrazují následující volby pro první spuštění
  • Povolit import nastavení z předchozí verze
  • Povolit registraci podporovaných formátů

Volby fungující od ZPS15 sestavení 2:

 • Povolit zálohování originálů

Volby fungující od ZPS16 sestavení 3:

 • Povolit zobrazení ikony nákupního košíku

Volby fungující od ZPS17 sestavení 2:

 • Povolit media server (DLNA)

Způsob použití

1. Vytvoření konfiguračního souboru

Pro vytvoření konfiguračního pomocí dialogu spusťte ZPSMLConfig bez parametrů:

ZPSMLConfig.exe

V zobrazeném dialogu je možné pohodlně nastavit požadované volby a pomocí příkazu Nastavení/Exportovat… uložit tyto volby do konfiguračního souboru. Volba Nastavení/Importovat… pak slouží k načtení již uloženého konfiguračního souboru, pokud je v něm potřeba udělat nějaké změny.

2. Aplikování změn z konfiguračního souboru

Vytvořenou konfiguraci je potřeba aplikovat. To je možné buď přímo v konfiguračním dialogu nebo z příkazové řádky:

a. Aplikování změn z uživatelkého rozhraní

V dialogu vyberte příkaz Nastavení/Aplikovat… a vyberte soubor pack.dat v instalačním adresáři ZPS.

b. Aplikování změn z příkazové řádky

Požijte přepínače /import <cesta> a /apply <cesta>.

 • /import <path> - program naimportuje konfigurační soubor ze zadané cesty. Součástí cesty musí být i jméno souboru konfiguračního balíčku.
 • /apply <path> - program aplikuje změny do ZPS na zadané cestě. Cesta nemusí obsahovat jméno souboru pack.dat. Je možné použít předdefinovaných hodnot ZPS12_REG_PATH, ZPS13_REG_PATH, ZPS14_REG_PATH, ZPS15_REG_PATH, ZPS16_REG_PATH a ZPS17_REG_PATH. V takovém případě program prohledá systémový registr a aplikuje balíček na všechny1) nalezené cesty příslušné verze ZPS. Vyžaduje však, aby instalace ZPS byla na všech stanicích provedena pomocí standardního instalačního programu ZPS.

Příklady použití

 • Spustí konfigurační dialog
ZPSMLConfig.exe
 • Naimportuje konfigurační balíček pack.xml uložený vedle ZPSMLConfig.exe a aplikuje ho na instalaci ZPS 12 na standardní instalační cestě
ZPSMLConfig.exe /import pack.xml /apply "C:\Program Files\Zoner\Photo Studio 12\Program"
 • Naimportuje konfigurační balíček pack.xml uložený vedle ZPSMLConfig.exe a aplikuje ho na instalaci ZPS 13 na standardní instalační cestě. Od ZPS 13 existuje 32b i 64b verze ZPS a tak se změnila cesta ke konfiguračnímu balíčku, který je sdílený.
ZPSMLConfig.exe /import pack.xml /apply "C:\Program Files\Zoner\Photo Studio 13"
 • Naimportuje konfigurační balíček uložený na disku X: a aplikuje ho na všechny instalace ZPS 14
ZPSMLConfig.exe /import X:\pack.xml /apply ZPS14_REG_PATH
1) Instalační program zapíše do systémového registru vždy poslední instalační cestu k dané jazykové verzi (a samozřejmě číselné verzi) programu. Tato funkce tedy umožňuje aplikovat konfigurační soubor na všechny jazykové verze, nikoliv však na různé instalace stejné jazykové verze
software/zpsmlconfig.txt · Poslední úprava: 2014/09/29 18:33 autor: martin.sliwka